Cây Phát Lộc-loài cây của sự thành công,may mắn và tiền tài.